Bunker 18

Bunker 18 i Kommandoveien ble bygget i 1943 og var administrasjonsbunker for ubåthavna på Dora. Bunkeren inneholdt lagerrom og enkle sanitærrom. Det er utvendig trappeadkomst til taket, der det under 2. verdenskrig var kanonstillinger og ammunisjonsrom. Bygningens eksteriør og innvendig hovedstruktur er fredet.